PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR T.A. 2021/2022

Link Pendaftaran Seminar Tugas Akhirhttps://forms.gle/hWnSG2gNtDDgTAD97 Syarat Pendaftaran Seminar Tugas Akhir :1. Mengumpulkan 3 rangkap Laporan Tugas Akhir ke Admin Jurusan menggunakan map jepit warna hijau dan di beri nama.2. Minimal 4 x bimbingan oleh dosen pembimbing.3. Pendaftaran dan pengumpulan Laporan Tugas Akhir paling lambat 11 Mei 2022.4. Pendaftaran audiens seminar akan dibuka setRead More…